top of page
jednoduše nápis psacím.png

Krásné české slovo v sobě spojuje  význam jednoduchosti a propojení jedno-duše: v jednotě, se svou podstatou. Napovídá nám, že ve chvíli, kdy se umíme napojit na sebe a tím i na primární životní sílu, vše se zjednoduší. Začneme vnímat jasně, rozhodovat se přesně a bezúsilně, rozlišíme pravdu od klamu a ucítíme a uvidíme jasněji svůj směr. Snadněji oddělíme našeptávače své mysli od podstaty. Žijeme ze srdce, ve spojení a v souhře  s životem samotným.

naše vlastní jóga

JEDNO-DUŠE

Jednoduchost nám může být pomocníkem nebo ukazatelem na naší jógové cestě. Když se namísto přejímání postupů, které fungovaly někomu jinému, začneme jednoduše a přímo ptát na svůj vlastní záměr (co je nyní mým tématem? co mne nejvíc zajímá, trápí?... čím mne jóga přitahuje...? apod.), začneme si vybírat z tradice a moudrosti našich předků to, co odpovídá a souzní s naším vlastním vedením. Nebudeme slepě opakovat sestavy, které vlastně našemu tělu neslouží, nebudeme svá těla trápit setrváváním hodin ve stejné pozici nebo opakovat texty, které nám nic neříkají. Bude nás víc přitahovat podstata než forma. A tak začneme jógu oživovat, začneme ji žít a tvořit. Začneme se spojovat s naší vlastní, osobní jógou.

tělo
mysl
duše

Jóga pokrývá celé spektrum naší existence. Záleží na nás samotných, do jakých hloubek se chceme vydat a co pro nás a naše současné životy znamená celistvost a pravda.

Šmouha smetany

VÝZNAM

jednoduše

Přístupně, čistě, srozumitelně, prostě, snadno a s lehkostí... Když se ponoříme do energie a významu těchto slov, můžeme zavnímat kvalitu plynutí, bezúsilného úsilí, možná i otevřenosti a absence odporu. 

Hypermobilita mne naučila, že je to především kvalita vnímání, kterou můžeme vědomě pěstovat a rozvíjet a která nás i sama může vést a učit. 

Jednoduchost je cesta postupného učení a rozvíjení (vinyasa krama), kde postupujeme jen tak rychle, aby naše vnímání stíhalo. Abychom rozuměli i cítili, abychom konali i naslouchali, tvořili, i se nechali životem vést.   

jedno duše 

VÝZNAM

Jedno se svou duší, ve spojení, v propojenosti se sebou, se svým vnitřním vedením, s podstatou, Vědomím...

Ve chvíli, kdy se nás opravdu niterně dotkne pravda, opakovaná tolika moudrými před námi, že pravé Poznání, najdeme v sobě, vše se začne proměňovat. 

Jóga se nám stane průvodcem na cestě rozvíjení naší vlastní vnímavosti, začneme zachycovat čím dál jemnější vjemy těla a mysli, začneme rozpoznávat hlasy návyků a názorů od jemného hlasu své intuice.

Jednota a spojení - je pravou podstatou významu slova jóga. Propojuje nás se svým záměrem, Dharmou, kdy jdeme ruku v ruce s vývojem, v souladu s celkem. Jdeme s lehkostí a v důvěře, s pocitem naplnění a seberealizace, v propojenosti s ostatními. 

Pink Gradient

„Nezáleží na tom, co v životě děláme. Záleží pouze na tom,

jak to děláme a a s jakým záměrem.

 

                                                                                                                           —  Richard Rudd-

                                    

jak

PŘÍSTUPY, METODY, ZÁKONITOSTI

se kterými pracuji


některé z přístupů, které mne nejvíce ovlivnily a které využívám sama i v učení a předávání

tělo

 

 • funkční pohyb

 • aktivní & pasivní rozsah

 • distální a proximální tah

 • spirální dynamika

 • vývojová kineziologie - opory

 • proudění: lymfa 

 • proudění: dech

 • ásana jako inspirace ne cíl

 • úsilí a odevzdání

mysl

 

 • soulad pohybu s dechem

 • práce s pozorností 

 • pozornost + vnímavost + poznání

 • poznání přirozenosti mysli a její ovládání

 • nevědomost a uvědomění

 • mindfulness

 • kontemplace, rozjímání, využití síly mysli

 • centrování

srdce

 

 • mysl srdce - aneb vnímání jinak

 • práce s intuicí

 • kontemplace darů, využití mysli k propojení se s kvalitami srdce v každodenním životě

 • praxe péče, laskavost k sobě samým

 • zvědomění si zákonů přitažlivosti, synchornicity a propojení

 • praxe důvěry

 • cvičení naslouchání a vděčnosti

 • rytmy

JEDNODUŠE
spojení s podstatou
čistě, lehce, srozumitelně

logo KRUHY jednoduše_edited.png

JEDNO-DUŠE
spojení se sebou
hluboké porozumění

logo KRUHY jednoduše_edited.png

JÓGA
spojení v jednotě
tělo, mysl, duše, vědomí

logo KRUHY jednoduše_edited.png
bottom of page