Marketa pozice cb DREP ZEPREDU_edited.png

Online
​ jóga

vstup do členské sekce, pro klienty individuálních lekcí, předplatitele.

 

inspirace pro vaší vlastní jógu

Abychom se mohli rozvíjet a využít svou touhu po rozletu a volnosti  (ať už v pohybu nebo kreativně či akcí jako takovou), potřebujeme mít vždy nějaký pevný bod. Ve fyzickém pohybu ve formě opory a ve všem ostatním formou záměru. Určitého zaměření a rozhodnutí, co je pro nás v tu chvíli důležité, kam budeme směřovat svoji pozornost.

Mé lekce jsou proto rozděleny do kratších sekcí, každá z nich má svůj specifický záměr a ačkoliv toho možná probíhá v dané chvíle cvičení mnohem více, my se cvičíme udržet svoji pozornost v daném úhlu pozornosti.

znovu se učit
naslouchat sobě

Každý den je jiný, střídají se rytmy přírody a neustále se proměňují i naše vnitřní rytmy. I naše jóga by měla být každý den trochu jiná. Rozvičení, plynutí s dechem, cvičení síly a mobility nebo spočinutí a vyživení se díky  biochemickému procesu dechových cvičení. Někdy se vše spojí v jedno. Vědomě ale tak cvičíme a pětujeme svoji vnímavost ke svým vnitřním ukazatelů, ke svému vnitřnímu učiteli. A jestli je něco, co nás jóga na podložce může učit, je to právě toto. Naslouchat a sylšet sami sebe.

DSC_7414.jpg

Abychom se mohli rozvíjet a využít svou touhu po rozletu a volnosti  (ať už v pohybu nebo kreativně či akcí jako takovou), potřebujeme mít vždy nějaký pevný bod. Ve fyzickém pohybu ve formě opory a ve všem ostatním formou záměru. Určitého zaměření a rozhodnutí, co je pro nás v tu chvíli důležité, kam budeme směřovat svoji pozornost.

Mé lekce jsou proto rozděleny do kratších sekcí, každá z nich má svůj specifický záměr a ačkoliv toho možná probíhá v dané chvíle cvičení mnohem více, my se cvičíme udržet svoji pozornost v daném úhlu pozornosti.

tělo
mysl
duše

asjdlkaslkdaskldjalksdasnancs,n

asdkahslhasklha

nadklahdlkahkld

síla & propojení
 

Část vaší lekce / praxe, jejímž hlavním záměrem je podpořit a rozvíjet části vašeho těla cíleným zatížením. Ať již ve formě pohybu a jeho opakováním, výdrže v určitém nastavení nebo  tlakem a vyvíjenou silou.

 

Pozornost můžete tedy směřovat k jednotlivým oblastem, které cvikem aktivujete, posilujete.

Váš dech ať je volný, plynulý, snažte se jen povšimnout, zda nemáte tendenci jej zadržovat ve chvílích vyvíjeného úsilí. Může vám tak být  ukazatelem míry vašeho úsilí. 

Zkuste počet opakování přizpůsobit své aktuální situaci a postupovat spíše pomaleji, s přiměřeným úsilím. Dosáhnete tak mnohem lepších výsledků a odezvy od vašeho těla, než častým přetížením. 
 

Síla & propojení

Pánev, kyčle  |  Síla & propojení
Hledat video...
Pánev, kyčle  |  Síla & propojení

Pánev, kyčle | Síla & propojení

27:25
Přehrát video
 
 

„Tam, kde je osvobození od mechanického provedení cviku, 

je jednoduchost.“

 

                                                                                                                           —  Bruce Lee  -