top of page

rovnováha

Aktualizováno: 14. 2. 2022


TÉMA měsíce : LEDEN 2022

Vstupujeme do nového roku. Často je to čas nových předsevzetí, plánů a změn. I na mě to letos ‚přišlo“ a doma jsme první den mluvili o našich vizích a záměrech. Víc než kdy jindy jsem cítila, jak po náročném konci roku, kdy nám covid přinesl mnoho nových vjemů, včetně obrovského úbytku síly a energie, se chceme znovu nadechnout a vykročit. Spojit se se svou sílou a zas cítit tu radost z tvoření, akce a pohybu. Jako bychom se na ni už těšili, ale zároveň vnímali, že si na ten okamžik musíme ještě počkat, že ho neurychlíme. Kdykoliv jsme se o to pokusily, sil bylo ještě méně a tak jsme byli znovu přinuceni zastavit. A tak mi došlo, kolikrát v životě jsem tyhle stopky překračovala. Kolikrát jsem musela dojít do extrému, na kraj sil, protože jsme to překročení možností prostě nevnímala. A tak letos vstupuji do nového roku se zaměřením na rovnováhu. Chci si ji dát jako téma mé kontemplace, tak jak učí Richard Rudd. Učit se zachytit to, jak nakládám se svou sílou, akcí a tvořivostí začít pracovat jinak, dostatečně ji vyrovnávat potřebným zastavením, oporou a přijetím. Nejen navenek, ale i, a hlavně, uvnitř a zevnitř.

A steJně tak, jako R.Rudd píše ve své úžasné knize Umění kontemplace* první důležitý krok je UMĚNÍ ZASTAVENÍ. Naučit se dělat malé pauzy během dne. Když skončíme nějakou činnost, než začneme další. Ohraničovat si jednotlivé úseky, úkoly a části dne takovými malými rituály zastavení.

Sama si s ním hraju už nějaký měsíc a nepřestává mě udivovat, jak malé věci, dělají velké rozdíly. A právě tento prožitek mne vedl nové koncepci skupinových lekcí.

Ačkoliv se v nich vždy vyskytovala zastavení, prodýchávání pozic, odpočinkové pozice dítěte, hory atd. já si k ním začala přidávat další kvality. Rozdělují mou část praxe na jednotlivé úseky. V prvním úseku se prodýchám a vím, že vedu pozornost převážně k tomuto záměru. Po pauze přijde další část, kdy své tělu rozehřeju pohyby, pak sloučím pohyb s dechem, přijde sekce posilování atd. Možná je to mou vlastní potřebou jasných hranic, ale tato koncepce dala mé praxi na podložce jiný nádech. Je v ní mnohem jednodušší udržet pozornost k danému záměru. A hlavně, opakuji si v ní právě tuto kvalitu zastavování přes den. A čím častěji je sobě dávám tím přirozenější a jednodušší se pro mě tento návyk stává.Později jsem se se svou s mou milou kamarádkou Lucií ( Jóga Šumava ) domluvila na společném sdílení témat a inspirace naší lektorské praxe. Ona ho již provádí delší dobu a mě nadchlo mít téma, se kterým zůstanu déle a navíc se můžeme v našem lektorování doplňovat, sdílet a obohacovat se vzájemně nad stejnou věcí.

Na lednovém tématu jsme se shodly ihned bez dlouhých vysvětlování. Cítily jsme to stejně. Rovnováha je vlastně symbolem harmonie, ke které nám jóga pomáhá směřovat.

A tak jdeme do toho a budeme si v lednu pohrávat s rovnováhou, balancovat na jedné noze i mezi malými zastávkami mezi akcí a spočinutím v okamžiku. Zvědomovat si, jaké polarity máme v životě a jak mezi nimi objevovat rovnováhu. I to že, na ni neexistuje žádný jednotný recept. Stejně jako naše hranice je živá a proměňující se, spolu s naším současným nastavením, vnějšími i vnitřními podmínkami, rytmem dne i ročního období… atd. Co je ale zásadní a co ji proměňuje, je to, jak sami VNÍMÁME. A o tom je jóga především.LEKCE ZAČÍNAJÍ OD ÚTERÝ 11.1.2022!


MÍSTO TANCE na Praze 6,

každé ÚTERÝ od 18:30 a každý ČTVRTEK od 9:00.Jelikož v lekcích není prostor pro dlouhé povídání, přikládám sem pro zájemce mnou rozpracované téma i seznam jednotlivých podtémat lekcí dle týdnů.


 LEKCE


Co budou tedy základní body, o které se budeme opírat a hledat svou vnitřní rovnováhu během skupinové lekce ve studiu?

Jak jsem psala výše, lekci si rozdělíme jasně a přehledně do několika bloků mezi kterými se zastavíme a budeme si cvičit kouzlo těchto přestávek, ponořeni do přítomnosti. S vědomím toho, co skončilo a toho, co nás čeká.Ráda bych, abychom během lekce oslovily všechny naše úrovně: tělo, mysl a spojení/nacítění naší duše, srdce, intuice… At už s vámi rezonuje jakékoli pojmenování.


Nejpatrnější bude práce s tělem, neboť tu znáte, za tou do lekce přicházíte a je to ta, se kterou se spojíme asi nejsnadněji (i když to není pravidlo pro všechny..) Ale možná zjistíte, že ony další úrovně, nejsou tak ezoterické nebo neuchopitelné, jak podle slov může vypadat. Možná vám přinesou jiné vhledy a prožitky.. A když ne, s tělem si pohrajete určitě..! :-)TĚLO

Ve fyzické praxi můžeme zažívat dva základní póly: POHYB a ZASTAVENÍ.


Pro funkční pohyb je třeba, aby naše tělo byl dostatečně mobilní, pro zastavení, aby bylo naopak dobře stabilní. Jóga nás učí a dává nám na podložce impulsy k prožívání, vnímání i procvičování obojího.

  • POHYB: Aby bylo tělo funkční, musí být pohyblivé, pružné a silné, toho dosáhneme jen tím, že mu nabízíme dostatek podnětů na které reaguje, přizpůsobuje se a tím vyživuje aktivní části, podporuje proudění tekutin i energie . Jak zlepšujeme mobilitu těla, rozvíjíme a podporujeme zároveň i potřebnou stabilitu. Čím můžeme mobilitu rozvíjet? Uvidíte na lekci....


  • STABILITA: Naopak, aby mohly být určitě části mobilní, musí být jiné části pevné, musí poskytnout oporu, od které se pohyb odvíjí a vede. Když své tělo zastavujeme v různých pozicích, a využíváme opěrné části společně se sílou gravitace, nabízíme tělu podmínky nejen pro rozvoj nejen stability, ale také současně potřebných kvalit pro pohyb. Jak podpořit pevnost a sílu ve svém těle...?
Tématicky nám ROVNOVÁHU krásně odráží jógové BALANČNÍ, ROVNOVÁŽNÉ POZICE. My si tento měsíc vybereme převážně STOJNÉ ROVNOVÁŽNÉ POZICE .

Podíváme se na několik základních kamenů, které potřebujeme k tomu, abychom se v těchto pozicích cítili dobře (a tím si osvojovali fyzickou rovnováhu i pro každodenní pohyb)Každý týden se podíváme na jednu specifickou dovednost nebo část těla.


1) Kotníky, chodidla , rovnováhy ve stojných pozicích a ve stoji na jedné noze

- Jak důležitá je pohyblivost i pevnost našich kotníků? Jak živá potřebujeme mít chodidla a prsty na nohou, abychom se mohli na našich nohách pohybovat i se o ně pořádně s dobře opřít..? Abychom se do nic nevěšely, ale naopak využívali sílu země a propojily ji dále s trupem…?

-

2) Kyčle a kolena svaly nohou, hýždí..., síla a pružnost nutné pro stabilitu i pohyb

- Jak jsou naše kyčle pohyblivé, jak aktivně s nimi pohybujeme značí i to, jak daleko je tento pohyb propojen s naším mozkem, jak je ovládáme. Pohyb kyčlí zapojuje do tance těla mnoho velkých svalů dolní poloviny, od svalů stehen, přes svaly hýždí, svaly středu těla (zad i břicha..). Jak jinak se budete cítit, když tyto svalové skupiny protáhnete, rozproudíte v nich energii, ale také je posílíte? Jak jinak se vám pak bude chodit a stát..? 

-

3) Střed těla - síla i poddajnost a proudění nutné pro stabilitu i pohyb

- Jak moc funguje spolupráce kyčlí a pánve? Jak často pohybujeme opravu „jen nohama“ a kdy už vlastně pohyb nebo pozici „táhneme“ bedry..? (to všichni dobře známe.. bolavá záda při mytí hlavy ve vaně, sbírání hub…apod..) Jak se zapojují svaly středu těla harmonicky a samy..? Jak můžeme tuto souhru podpořit cíleným cvičením. Kdy nám střed těla zajišťuje pohyb a kdy naopak drží páteř ve stejné pozici. To bude tématem třetího týdne.


4) Vše v propojení

- A jak to všechno souvisí s rovnováhou a balančními pozicemi..? Zopakujeme a vyzkoušíme.. jak nám hra pohybu (síly a vytažení) spolu se zastavením a stabilitou (puštění do země, odevzdání) třeba poskytne trochu jiné vjemy z pozic a pak i během dnů….


MYSL / POZORNOST/
  • I naši mysl můžeme cvičit a učit jí fungovat v rytmech, které budou v harmonií s našimi činy i s chodem přírody a života. Mysl může a umí tvořit, řešit problémy, kombinovat a komunikovat, V tom je skvělá. Umí ale také těkat a být nestálá, obzvlášť když jsme již vyvedeny z rovnováhy na jiných úrovních.. To nám akorát přilévá další nerovnováhu. Někdy je v těchto chvílích téměř nemožné se zastavit (znáte to… řešíte toho tolik, že i když si lehnete do postele, ve vaší hlavě se odvíjí tolik příběhů, že nemůžete usnout.. Nejde je zastavit…)


  • A tady můžeme využít to, co jóga učí dlouho. Začít na mysl působit z nižší úrovně – těla. Spojit pohyb s dechem a pomalu a zlehka přimet mysl následovat rytmus. Utišovat nervovou soustavu.


  • Síla jednoduchých jógových vinjás, spojení dechu s pohybem. Ztišení poryvů mysli. Napojení se na hlas srdce skrze rytmus.


  • MINDFULNESS - učení editace, koncentrace a ztišení. MOžná ji nejde použít ve chvílích, kdy je mysl už tak roztěkaná, jak jsme si popsali, ale určitě ji můžeme trénovat, stejně jako tělo. Začít vnímat, jak a kdy vstupuje do našich prožitků a vjemů, kdy se odstřihneme od přítomnosti a nasedneme na její roztočená kola. Meditaci můžeme cvičit v tichu a zastavení, ale můžeme ji zažívat i uprostřed akce a pohybu.


DUŠE, SRDCE / DUCH, ŽIVOT
  • Nebo můžeme, tak jako učí jihoameričtí indiánští šamani, působit na mysl z úrovně vyšší. Z našeho srdce. Rozšířit svoji vnímavou pozornost do srdce a spojit se důvěrou v život sám. Zacítit mysl jako nižší operační systém, jako náš šestý smysl (jak mysl nazývají v tibetském budhismu). Otevřít se vědomí propojenosti a uznat vyšší síly života, vesmíru. Uznat a důvěřovat síle nepochopitelné synchronicity a síly přitažlivosti a vystoupit z role jediného vykonavatele a tvůrce svého života.


  • Kromě klasické meditace všímavosti si vyzkoušíme tzv effortless mindfulness – bezúsilná meditace, tak jak ji západu předává velký učitel Loch Kelly. Můžeme využít síly dechu, podle tradice indiánů i jógové tradice.. Podle vašeho zájmu a skupinky, která se sejde..  

VÝBĚR Z CVIKŮ & POHYBŮ TOHOTO MĚSÍCE

aneb ochutnávka z toho, co jsme na lekcích objevovali a zkoušeli V LEDNU


U K Á Z K Y

 

SKUPINOVÉ LEKCE - začínáme opět od 11.1.2022!

M í s t o T a n c e

úterý 18:30 -20:30

čtvrtek 9:00 - 10:00
Lekce lze navštěvovat odděleně a samostatně, ale nejlépe se propojí v návaznosti.

* kniha: UMĚNÍ KONTEMPLACE: Cestou jemnosti k celistvosti a prosperitě, Richard Rudd

55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

jemnost

bottom of page