Marketa pozice cb DREP ZEPREDU_edited.png

Online
​ jóga

 

síla & propojení
 

Část vaší lekce / praxe, jejímž hlavním záměrem je podpořit a rozvíjet části vašeho těla cíleným zatížením. Ať již ve formě pohybu a jeho opakováním, výdrže v určitém nastavení nebo  tlakem a vyvíjenou silou.

 

Pozornost můžete tedy směřovat k jednotlivým oblastem, které cvikem aktivujete, posilujete.

Váš dech ať je volný, plynulý, snažte se jen povšimnout, zda nemáte tendenci jej zadržovat ve chvílích vyvíjeného úsilí. Může vám tak být  ukazatelem míry vašeho úsilí. 

Zkuste počet opakování přizpůsobit své aktuální situaci a postupovat spíše pomaleji, s přiměřeným úsilím. Dosáhnete tak mnohem lepších výsledků a odezvy od vašeho těla, než častým přetížením.